Cystinuria hos mastiffen

Cystinuri/cystinuria hos den engelska mastiffen.Cystinuria är en ärftlig sjukdom som förekommer hos olika raser, däribland hos vår engelska mastiff.

Den typ som mastiffen har kallas för typ 3, alltså helt olik de andra två typerna som finns hos andra raser, typ 1 och typ 2.

Cystinuria typ 3 behandlas också helt olikt de andra två typerna.

Cystinuria typ 3 är en mycket komplicerad sjukdom och mycket mer komplicerad än cystinuria typ 1 och typ 2.


Sjukdomen visar sig genom att njurarna inte kan ta hand om aminosyran cystin utan den passerar vidare ut i urinen där den med tiden samlas i urinblåsan och bildar kristaller eller stenar.

Hos en hund som inte är drabbad av cystinuria filtrerar njurarna bort cystinet och för det tillbaka till blodet, men hos en hund som är drabbad av cystinuria så saknar njurarna helt den funktionen.


Symptom på cystinuria hos mastiffen:


# Smärta vid urinering

# Blod i urinen

# Svårt att kissa

# Återkommande urinvägsinfektionerCystinuria drabbar både hanar och tikar, och båda nedärver sjukdomen till sina avkommor, men det är bara hanar som blir riktigt dåliga, oftast så sjuka att de inte klarar sig. Denna sjukdom har tyvärr en hög dödlig utgång.

Trots att en hund kan vara drabbad av denna allvarliga genetiska sjukdom så kan det ta många år innan man märker att något är fel!


Därför är det väldigt viktigt att alla mastiffer testas för cystinuria, speciellt om dom ska gå i avel. Beroende på utslag av testet hos föräldrardjuren, och hur man kombinerar dessa, så minskar man eller höjer risken för att valparna ska bli drabbade. Det finns tre olika testresultat; fri, bärare eller drabbad, där drabbad alltid förr eller senare leder till en hund som utvecklar stenar.


Många tror säkert att detta skulle vara en ”ny” sjukdom hos vår ras, men så är inte fallet. Tyvärr har sjukdomen nog funnits i flera, flera år här i Skandinavien men det är bara nu på de senste åren som uppfödare har blivit varse om att den verkligen finns här och försöker minimera riskerna för att våra valpar ska bli sjuka.

Utomlands, speciellt i USA och Australien, men även hos andra länder i världen har den funnits under många många år, och där testas de flesta mastiffer för den tidigt i livet.Hur testar man för cystinuria?


Det görs av ett enkelt DNA- test som beställs från USA och sen skickas tillbaka för analys. Svaret får man via mail efter några veckors väntan.


Enkelt och billigt för att få reda på hur just min mastiff mår och om jag som uppfödare kan göra en önskad kombination utan att riskera valparnas väl.

Tyvärr så finns det inte så mycket forskning om cystinuria hos mastiffen, den som finns är endast gjord i USA. Den bästa informativa sidan om cystinuria finns hos den amerikanska mastiffklubben som är mycket drivande i frågan där.


Här i skandinavien är den danska mastiffklubben mycket engagerad i frågan och visar en öppenhet om sjukdomen och en vilja att försöka nå ut med information till så många rasintresserade som möjligt. Allt för att så många som möjligt ska göras uppmärksamma på denna sjukdom som finns hos vår ras.


Tyvärr är inte alla rasklubbar i Skandinavien lika intresserade av att nå ut med informationen till eventuella valpköpare och mastiffägare.

De har helt enkelt inte förstått hur pass allvarlig sjukdom cystinurian är!


Nedan finns ett urplock av länkar till artiklar och forskning på just cystinuria hos mastiffen, skrivna av kunninga människor inom området.


Om du har frågor om cystinuria eller vill veta hur du testar din mastiff, är du mycket välkommen att höra av dig till mig.


Stort tack till Louise Normann i Danmark för lånet av vissa delar av textenhttps://www.mastiffclub.com/canine-cystinuria.


http://mastiffs.org/files/Bell_Review_of_Henthorn_Cystinuria_Research_-_public_2-4-13.pdfhttps://themastiffclubofamerica.com/mastiff-health/f/cystinuria-in-mastiffs


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751767/